Geokemialliset palvelut: näytteenkäsittely

Näytteenkäsittely on CRS Laboratories Oy:n vahvaa osaamista. Näytteiden esikäsittely on luotettavien analyysitulosten perusta. Esikäsittelyssä näytteen tilavuutta sekä partikkelikokoa pienennetään, jotta tutkittavat alkuaineet jakautuisivat näytteeseen tasaisemmin.

Tarkoituksenmukaisten esikäsittelymenetelmien, laadukkaiden laitteiden ja osaavan henkilökunnan avulla tuotamme suurikokoisesta kenttänäytteestä edustavan osanäytteen asiakkaan ja näytetyypin vaatimusten mukaisesti.

Tarjoamme myös muita näytteenkäsittely- ja analyysimenetelmiä (kuten tiheyden, kosteuspitoisuuden sekä alkuainepitoisuuksien määrityksiä) sekä näytelavojen noutopalvelua.

Näytteen vastaanotto

Tarkastamme ja lajittelemme näytteet huolellisesti vaatimusten mukaisesti ja kirjaamme ne tiedonhallintajärjestelmäämme.

Kuivaus

Näytteet kuivataan kosteuden poistamiseksi ennen murskausta ja jauhamista. Näytteiden kuivausaika ja -lämpötila riippuu näytetyypistä sekä näytteen koosta ja kosteuspitoisuudesta. Tyypillinen kuivauslämpötila on +60 celsiusastetta. Kuivauksen jälkeen näytteet punnitaan kuivapainon määrittämiseksi.

Murskaus

Näytteiden partikkelikokoa pienennetään murskaamalla ennen ositusta ja jauhatusta. Näytteet murskataan raekokoon ja murskauksen onnistumista seurataan säännöllisesti seulontakokeilla laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. Murskaimet puhdistetaan jokaisen näytteen välissä paineilmalla sekä näyte-erien välissä oliviinidiabaasikivillä ja imuroimalla.

 • Rae/partikkelikoko > 80 % < 2 mm
 • Ositus pyörivällä näytteenjakolaitteella (RSD)
 • Murskaimina Rocklabs Boyd Crusher & RSD

Ositus

Murskauksen jälkeen näytekokoa joudutaan usein pienentämään jauhatusta varten, joka tehdään osittamalla. Ositus suoritetaan hienomurskatulle (nominaalinen partikkelikoko < 2 mm) näytteelle edustavasti rännijakolaitteen (Riffle Splitter) tai pyörivän jakolaitteen (Rotary Sample Divider) avulla.

 • Valmiiksi < 2 mm:n materiaali
 • Rännijakolaite (Riffle Splitter)
 • Pyörivä jakolaite (Rotary Sample Divider)

Jauhatus

Näyte jauhetaan hienoksi, homogeeniseksi jauheeksi edustavan laboratorionäytteen saavuttamiseksi. Näytteet jauhetaan tyypillisesti partikkelikooltaan > 85 % < 75 µm raekokoon. Jauhatuksen onnistumista seurataan säännöllisesti seulontakokeilla laatujärjestelmän mukaisesti. Edellisen näytteen aiheuttaman kontaminaation minimoimiseksi jauhinastia puhdistetaan jokaisen näytteen välissä puhdistushiekalla (maasälpä), imurilla ja paineilmalla.

 • Kokonaisjauhatus (< 3,5 kg) tai osittaisjauhatus (100 g – 1 kg)
 • Raekoko > 85 % < 75 µm
 • Puhdistushiekka näytteiden välissä
 • ESSA LM5 ja LM2 jauhimet käytettävissä

Seulonta

Näytteiden seulonta kuuluu myös esikäsittelypalveluihimme.

 • Maaperänäytteiden hienofraktiot seulotaan tyypillisesti < 180 µm tai < 63 µm
 • Partikkelikokojakauma voidaan määrittää asiakkaan vaatimusten mukaan seulapakalla ja ravistelijalla

Muut menetelmät

Pystymme lisäksi tekemään tiloissamme muun muassa tiheysmäärityksiä, puristeita jauheista, hienontamaan kasvi- ja turvenäytteitä leikkaavalla myllyllä ja tuhkistamaan näytteitä polttouunissa.

Tutustu muihin palveluihimme
side-img