Ajankohtaista

CRS Laboratoriesin automatisointi- ja digitalisointihanke

CRS Laboratories Oy parantaa tuottavuuttaan EAKR osarahoittamalla hankkeella

CRS Laboratories Oy on vuoden 2022 keväällä aloittanut automatisointi- ja digitalisointihankkeen, jonka tarkoituksena on automaatiota lisäämällä, laboratorion hallintajärjestelmää kehittämällä sekä uudistamalla kalustoa parantaa työn tuottavuutta. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tukee hankkeen palkka- ja investointikustannuksissa. Hankkeen puitteissa CRS Laboratoriesille ostetaan uusia murskia, automaattijauhin ja ICP-massa spektrometri sekä lisäksi laajennetaan ja kehitetään laboratoriota. Hankkeen aikana on tarkoitus ottaa käyttöön uusi tietokantajärjestelmä, joka mahdollistaa yhä suurempien datamatriisien käsittelyn tehokkaasti sekä parantaa yksikköprosessien seurattavuutta. Hankkeen budjetti on noin 829 000€ ja EAKR rahoitus noin 306 000€.

side-img